Ocak 20, 2023

Neden İzmir?

Türkiye’de sağlık turizminin başladığı kent olan İzmir, hinterlandı ile birlikte sahip olduğu doğal kaynakları, kültürel miras birikimi, turizme uygun iklim yapısı ve insan kaynakları ile büyük bir sağlık turizmi metropol kentidir.

İzmir, tarih öncesi çağlardan günümüze kadar her dönemde özellikle sağlık turizmi ve termal turizm potansiyeli yüksek bir yer oldu. Antik dönemde Bergama-Asklepion Anadolu’nun önde gelen sağlık merkeziydi. Bergama Sağlık Tanrısı Asklepios’a adanmış üç büyük sağlık merkezinden biri olan Asklepion’da “tıbbın sembolü” olan çift yılanın tasvir edildiği sütun İzmir’de yer almaktadır.

Eczacılığın Başlangıç Noktası

Farmakolojinin babası olarak adlandırılan Galenos, Bergama Asklepion’unda hastalarını tedavi etmiş, antik dönemin ünlü Asklepion Sağlık Merkezi, insan sağlığı ile ilgili bilimsel çalışmaların, tıbbi müdahalelerin yapıldığı yer ve eczacılığın başlangıç noktası olmuştur. 

Uygulanan tedavi yöntemleri arasında; ruhsal hastalıklarda hastaların uyku odalarında uyutularak rüyalarının rahip hekimlerce telkin tedavisinin uygulanması, bedensel hastalıklarda sıcak, soğuk ve çamur banyoları, şifalı otlarla tedavi, diyet kürleri, bitkisel yağ ya da merhemlerle yapılan masajlar, kan aldırma, güneşlenme terapileri yer almakta ve gerekli görüldüğünde cerrahi müdahaleler yapılmaktaydı.

Eğitimli Kadro ve Donanımlı Hastaneler İzmir’de

Günümüzde ise İzmir’deki üniversitelerin birçoğunda tıp fakültelerinin bulunması, uluslararası kriterlere uygun akreditasyona sahip özel hastanelerde ve kamu hastanelerinde uzman doktorların ve uzman sağlık ekiplerinin olması, her türlü cerrahi müdahalenin ve hatta organ nakillerinin rahatlıkla yapılabilir olması, sağlık turizminde önemli bir potansiyele sahip olduğumuzun ve sektörün hızla büyüyüp geliştiğinin göstergesidir.

VİP Hizmet İzmir’de 

İzmir sağlık turizmi potansiyeli her dönemde varlığını ortaya koymuştur. İzmir’deki hastanelerden bir kısmı yurt dışı bağlantılı olarak çalışmakta ve sağlık turizmi kapsamında yurt dışında getirilen hastaların tedavi, ulaşım ve konaklamalarına yönelik her türlü hizmet paket program halinde bir arada sunulmaktadır.

İzmir Türkiye’nin Termal Tatil Kentidir

Türkiye’de bulunan 410 termal kaynağın da 123’ü Ege’de bulunmaktadır. Ege’de bulunan bu termal kaynakların tam 59 adedi de İzmir’de yerli ve yabancı sağlık turistinin hizmetine sunulmaktadır. Ayrıca, İzmir Ekonomi Üniversitesi’nin sağlık sektöründe çalıştırılmak üzere yabancı dil bilen doktor, hemşire, hasta bakıcı ve ara eleman yetiştirmeye başlaması da İzmir’in sağlık turizmini olumlu yönde etkileyen faktörlerden olmuştur.

İzmir; Tarih, Doğa, Kent… Efes Antik Kenti, Kordon, tatil köyleri gibi pek çok turistik yerin bulunması sebebiyle turizm yönüyle de oldukça gelişmiş olan bu şehir sağlık yetisiyle turizm yetisini birleştirmiş bir şehirdir. Tüm bu şartlara baktığımızda ise İzmir’in sağlık turizmi açısından Türkiye’nin en önde gelen şehirlerden biri olduğunu söylemek oldukça doğaldır.

Yorum yap