Revizyon Rinoplasti

Revizyon rinoplasti – düzeltme burun estetiği, bir ya da daha fazla sayıda burun operasyonu geçiren hastanın, iyileşme dönemi ve sonrasında ortaya çıkan problemleri çözmek için ihtiyaç duyulan operasyona verilen isimdir. Revizyon rinoplasti, küçük problemler nedeni ile gerekebileceği gibi başarısız olmuş ameliyatları düzeltmek için de uygulanabilir. 

Başarısız burun estetiği ameliyatı ile hastanın burun ucu sıkılmış-daralmış, geniş, asimetrik, düşük, sarkık veya aşırı kısalmış ve kalkık görünümde olabilir. Ya da kişilerin burun yan duvarlarında çökme olmuş ve nefes alma güçlüğü sorunları olabilir.

Burunda kıkırdak kemerin yetersiz alınması sonucu papağan burnu görünümü veya aşırı alınması sonucu yine burun sırtında çökme olabilir. Burun orta kısmında ters V görünümü, eğri burun yapısının devam etmesi, burun sırtında düzensizlikler, deri ve yumuşak doku problemleri başarısız ameliyatlarda sonra görülen diğer sorunlardır.

İlk – primer rinoplastideki estetik ve fonksiyonel komplikasyonlar revizyon rinoplastinin gerekçesini oluşturabilir. İlk ameliyat sonrası %5 -15 oranında revizyon ameliyatı gerekebilir. Bu ameliyatların bir kısmı minör bir kısmı ise majör revizyon gerektirir. 

Minör revizyonda; ilk ameliyatın sonucunda hasta mevcut burnu ve genel görünümü ile mutlu olabilir ama küçük düzeltmeler isteyebilir. Önceki rinoplasti ameliyatı sonucunda belirgin şekil bozukluğu varsa major revizyon gerekir. 

Revizyon rinoplastinin primer rinoplastiden bazı farklılıkları vardır. Doku planları sıklıkla daralmış, kıkırdak ve kemik dokular aşırı veya asimetrik bir şekilde çıkarılmış ve iyileşme sırasında kıkırdaklar zayıflamış ve bükülmüş olabilir. Bu durum ameliyat esnasında daha dikkatli çalışmayı gerektirir.

Deri ve yumuşak doku revizyon rinoplastide çok önemlidir. İnce derili hastalarda tüm çıkıntılı yapılar törpülenmeli, greftler düzgün şekilde inceltilmeli, gerekirse fasya ile sarılarak kullanılmalıdır. Kalın deride ise burun ucunu stabil tutmak ve derinin ağırlığını taşıması için güçlü kıkırdaklara ihtiyaç vardır. Kalın derililerde şişlikler daha geç düzelir. 

Revizyon rinoplastide ameliyat süresi burnun şekline ve yaklaşıma göre değişmektedir. Minik rötuşlar 30 dakikada yapılabilirken major revizyonlar ortalama 3-4 saat sürebilir. 

Revizyon rinoplastide çoğu zaman greft ihtiyacı olur. Daha önce ameliyat geçirildiği için burun septum kıkırdağı çoğu zaman kullanılmış veya yetersizdir. Bu durumda kulaktan veya ihtiyaca göre kaburgadan kıkırdak almak gerekebilir. Bu gibi durumda ameliyatın süresi daha da uzar. Ancak şunu unutmamak gerekir ki önemli olan ameliyatın süresi değil sonucudur.

Revizyon rinoplastisinin başarısı; iyi gelişmiş muhakeme, yetenek, bilgi birikimi ve hepsinden önemlisi deneyime bağlıdır. Bu süreçte cerrahın çok iyi anatomi bilgisine sahip olması ve cerrahi yaklaşımları iyi biliyor olması gerekir. 

Ayrıca doktorun istenmeyen gelişmeler ve sonuçlar karşısında ne yapacağını bilmesi gerekir. Hastalar ameliyat sonrasında da uzun süre takip edilmelidir.

Bir KBB uzmanı olarak rinoplastide felsefem; hastanın burun ameliyatını yapan ilk ve son doktor olmak, revizyon rinoplastide ise hastayı mutlu etmek ve burun ameliyatını yapan son doktor olmaktır.

Rinoplasti – Burun Estetiği Ameliyatının Başarısız Olmasının Nedenleri Nelerdir?

  • Doktorun deneyimi yetersiz olabilir.
  • Cerrahın hedefi aşırı iddialı olabilir.
  • Hastanın beklentileri gerçekçi olmayabilir.
  • Kötü iyileşme nedeniyle fonksiyonel problemler görülebilir.
  • Operasyon sonrası burun travması geçirilmiş olabilir.

Burun Estetiği Ameliyatlarında Başarısızlığı Önlemenin Yolları Nelerdir?

Ameliyat öncesinde detaylı muayene ile birlikte iyi bir planlama yapılmalı, ameliyat esnasında titiz ve sabırlı çalışılmalıdır. Cerrahın ameliyat esnasında içine sinmediği, tam istediği gibi olmadığını fark ettiği yerlerde mutlaka ve mutlaka gerekirse başa dönüp gerekli düzeltmeyi yapması gerekir. 

Rinoplasti ameliyatı için en az 5-7 yıllık bir deneyim gerektirir. Rinoplasti ameliyatının estetik ameliyatlar içinde en zorlarından biri olduğu deneyimli cerrahlar tarafından belirtilmektedir. Rinoplasti ameliyatı için sadece yetenekli bir doktor olmak yeterli değildir. Aynı zamanda sanatsal yönü güçlü, sabırlı, titiz çalışan, dokulara nazik ve saygılı davranan bir cerrah olmak gerekir.

Burnu oluşturan birçok yapı ve bunların birbiriyle ilişkisini 3 boyutlu olarak düşünmek ve onarmak gerekir. Ayrıca ameliyat sonrası iyileşme sürecinde burna hangi güçlerin ne oranda etki edeceğini ve uzun dönemde burnun nasıl stabil kalacağını da öngörmek gerekir. 

Sağlıklı nefes almanın burnun asıl fonksiyonu olduğu unutulmamalı ve sadece dış görünüşe odaklanılmamalıdır. Ne nefes alma fonksiyonundan ne de estetik görüntüden ödün vermeden bir bütün olarak burnu düzelmeye çalışmak gerekir. Tüm bu saydıklarımızın hepsi deneyim gerektirir. Revizyon rinoplasti ise normal rinoplastiye göre daha fazla uzmanlık ve deneyim gerektirir. 

SIKÇA SORULAN SORULAR 

Revizyon Rinoplasti Ameliyatı Nasıl Yapılır?

Revizyon rinoplastide de primer rinoplastide olduğu gibi açık veya kapalı yaklaşım kullanılabilir.  Revizyon rinoplastide açık ya da kapalı yaklaşım, ameliyat tekniği değil burnun kıkırdak ve kemik yapılarına ulaşmak için kullanılan yoldur.

Açık yaklaşımda, burun deliklerini birbirinden ayıran yapıya yapılan küçük bir kesi sonrası cilt kaldırılarak burnun kıkırdak ve kemik yapılarına ulaşılır. Ameliyatın son aşamasında ciltteki kesi dikilerek kapatılır. 

İyileşme sonrası bu kesi izi normalde fark edilmez, ancak çok yakından ve dikkatli bakıldığında fark edilebilir. Kapalı yaklaşımda ise tüm kesiler burun içinden yapılır. 

Eğri burunlar, major revizyon gerektiren burunlar, burun ucunda belirgin asimetrisi olan burunlarda genellikle açık yaklaşımı tercih edilir. 

Açık yaklaşımın avantajı burnun tüm kıkırdak ve kemik yapılarına hakim olunması ve her türlü dikiş uygulamalarına olanak sağlamasıdır. 

Revizyon Rinoplasti Neden Zordur?

Burun estetiğinde en iyi sonuç ilk kez ameliyat olan burunda elde edilir. Bu nedenle ilk defa ameliyat olacak kişinin doktorunu iyi araştırıp, seçmesi ve bu operasyonun ilk ve son ameliyatı olmasını amaçlaması çok önemlidir.

Revizyon burun estetiği, rinoplasti estetik ameliyatları içinde nisbeten en zor olanıdır. Önceki ameliyatta yapılan müdahalelere bağlı bazen burun içerisinde yeterli kıkırdak kalmayabilir. Bu nedenle revizyon burun estetiğinde kulak ya da kaburga kıkırdağına ihtiyaç duyulabilir.

Ameliyat doktor için daha komplike olmakla birlikte, ilk burun ameliyatına göre artan herhangi bir riski ya da tehlikesi yoktur. Revizyon cerrahisinden sonra da, ilk rinoplasti ameliyatına olduğu gibi burun ve göz çevresinde şişlik ve morluk gibi yakınmalarla karşılaşabilirsiniz.

Revizyon Rinoplasti Hangi Oranda Ortaya Çıkabilecek Bir Durumdur?

Güncel literatür burun estetiği sonrası revizyon ihtiyacının %5-15 ihtimalle gerekebileceğini söylemektedir. Kliniğimizde rinoplasti sonrası revizyon oranımız yaklaşık %5 olup, bu revizyonların çoğunu da minör tamamlayıcı işlemler oluşturmaktadır.

Revizyon En Erken Ne zaman Yapılabilir?

Revizyon rinoplasti ilk ameliyatın sonuçlarının tam oturması ve revizyonda nerelere müdahale yapılacağının doğru tespiti için en az 6 ay ila 1 yıl beklenmelidir.

Diğer Kliniklerde Ameliyat Olan Hastalara Revizyon Uyguluyor Musunuz?

Başarısızlık sonrası kendi hekimleri ile yola devam etmek istemeyen hastalara revizyon rinoplasti uygulamaktayız. Bu hastalarda, genellikle ek kıkırdak kullandığımız kapsamlı operasyonlara ihtiyaç duyulmaktadır. 

Revizyon Rinoplasti Sonrası Nelere Dikkat Edilmeli? 

Revizyon burun ameliyatı sonrası hasta burnu zorlayıcı hareketlerden kaçınmalıdır. İyileşme sürecinde burnu sarsacak ya da çarpacak herhangi bir aktiviteden uzak durmalıdırlar. 2-3 hafta boyunca yoğun aktivitelerde bulunmamalı, 2 ay gözlük takmamalıdır.